TETUAN DEIDRA SHARINA & CO. (dirujuk sebagai “DSCO“) telah ditubuhkan pada 29 November 2013 di No.3 -1, Jalan PP Ixora 1, Pusat Perniagaan Ixora, Senawang, 70450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. DSCO turut mempunyai sebuah cawangan yang terletak di No 18-2 Commercial Centre, Taman Abadi Indah, Off Old Klang Road, 58100 Kuala Lumpur.

Sinergi dan gabungan pengalaman dan kepakaran setiap rakan kongsi dalam pelbagai kes, isu-isu dan undang-undang telah mewujudkan sebuah firma yang seimbang dan mampu menangani pelbagai isu berkenaan undang-undang.

DSCO sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan, cekap, dan mahir di dalam setiap usaha, bersikap sopan kepada semua pelanggan serta bersedia menjadi firma yang memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap pelanggan kami yang melantik DSCO bagi mewakili mereka.

Pada masa yang sama, DSCO tetap komited untuk mengekalkan nilai tradisi, integriti, kebebasan dan profesionalisme yang disokong oleh Badan Peguam Malaysia.

Tentang Deidra Sharina & Co

Perlukan Dokumen Perjanjian? Kami Sedia Membantu

perjanjian jual beli oleh peguam hartanah di negeri sembilan

Perjanjian Jual Beli

(Sale and Purchase Agreement)

Pembelian dan/atau penjualan rumah, kedai, pejabat, tanah, kilang, perniagaan atau mesin oleh individu perseorangan dan/atau syarikat.

perjanjian pembiayaan rumah oleh peguam hartanah di negeri sembilan

Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Perumahan

(Loan Agreement)

Penyediaan dokumentasi guaman bagi pembiayaan pembelian rumah, kedai, pejabat, tanah atau kilang oleh institusi pembiayaan seperti bank, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) dan sebagainya.

perjanjian sewaan peguam hartanah di negeri sembilan

Perjanjian Sewaan

(Tenancy Agreement)

Penyediaan dokumentasi guaman dan penyaksian Peguam terhadap sewaan sesebuah permis tidak melebihi tempoh tiga (3) tahun.

perjanjian perkongsian perniagaan peguam di negeri sembilan

Perjanjian Perkongsian Perniagaan

(Partnership Agreement)

Penyediaan perjanjian yang dipersetujui antara pihak-pihak rakan kongsi berdasarkan syarat-syarat dan terma-terma yang dibincangkan serta dipersetujui secara bersama bagi mengelakkan salah faham atau kepincangan berkenaan perniagaan yang dimiliki di kemudian hari (sekiranya ada).

Perjanjian Usahasama

(Joint Venture Agreement)

Penyediaan perjanjian terhadap persetujuan yang dicapai antara pemilik-pemilik tanah dan Pemaju yang dipersetujui dan dilantik untuk menguruskan dan membina unit-unit kediaman atau permis-permis perniagaan di atas tanah milik individu-individu perseorangan dengan balasan yang telah dipersetujui bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Surat Kuasa Wakil

(Power of Attorney)

Penyediaan instrument guaman berkenaan kuasa yang diberikan kepada seseorang individu terhadap sesebuah hartanah seperti rumah, kedai dan/atau kilang, tanah kosong dan sebagainya.

perjanjian pajakan / leasing agreement

Perjanjian Pajakan

(Lease Agreement)

Perjanjian yang disediakan sekiranya pihak-pihak berkehendakkan memajak tanah bagi tempoh melebihi tiga (3) tahun.

perjanjian pembinaan

Perjanjian Pembinaan

(Construction Agreement)

Perjanjian yang perlu dibuat khususnya oleh individu-individu berkehendakkan mendirikan rumah kediaman di sesebuah tanah persendirian.

Perjanjian ini perlu ada sekiranya individu terbabit berhasrat memohon pembiayaan daripada pihak institusi kewangan seperti bank, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) atau lain-lain institusi kewangan bagi tujuan tersebut.

Disamping itu juga, Perjanjian Pembinaan ini juga perlu bagi melindungi kepentingan individu yang mengeluarkan wang yang banyak daripada dianiaya pihak kontraktor yang dilantik yang mungkin membawa lari duit individu tersebut serta turut juga melindungi pihak kontraktor daripada tidak dibayar upah kerja dan/atau kos pembelian barang terhadap kerja-kerja yang dilakukan.

penjanjian perniagaan

Perjanjian Perniagaan

Tukar Milik Nama / Pindahmilik Nama

(Change of Name)

Penyediaan dokumentasi guaman bagi menukar nama atau memindah milikkan nama pemilikan sesebuah rumah, tanah, kilang atau kedai daripada nama seorang individu kepada individu yang lain. Pertukaran nama atau pemindahan nama juga boleh dilakukan terhadap syarikat.

Contoh:-
Antara ibu bapa dan anak;
Antara suami dan isteri;

Melepaskan Gadaian

(Discharge of Charge)

Sekiranya Peminjam telah selesai membayar habis pembiayaan kewangan bagi pembelian rumah, kedai, kilang atau tanah yang dibeli. Peminjam perlu mengeluarkan nama bank atau mana-mana institusi kewangan yang memberi pinjaman sebagai Pemegang Gadaian terhadap rumah, kedai, kilang atau tanah Peminjam tersebut.

Bagi tujuan itu, Peminjam perlu melantik Peguam Hartanah bagi menguruskan transaksi tersebut sepenuhnya.

Peminjam boleh menghubungi Peguam Hartanah dan menyatakan hasrat Peminjam tersebut. Peguam Hartanah akan menyediakan dokumen yang diperlukan dan menguruskannya sehingga selesai bagi pihak Peminjam.

BIAR KAMI YANG HUBUNGI ANDA

Sekiranya anda ingin berhubung dengan kami, anda boleh mengisi borang ini dengan butiran anda dan kami akan menghubungi anda.